ĐỌC VÀ LÀM THEO HƯỚNG DẪN

B1: Chọn hàng

mufg-1-1570988983.jpg

B2: Bấm mua

B3: Bâm mua tiếp

B4: Bấm mua nữa

B5: Mua nữa nữa đi

B6: Vào giỏ hàngsach-bo-1570989003.jpg

B7: Điền thông tin

B8: Thanh toán tiền